CAS No. 2111-46-8

11α,12α-Epoxy-13α-methyl-27-noroleana-14-ene-3β-ol acetate

Cas Number: 2111-46-8 Molecular Structure
Product Code
250879
Product Name
11α,12α-Epoxy-13α-methyl-27-noroleana-14-ene-3β-ol acetate
Cas Number
2111-46-8
Molecular Formula
C32H50 O3
Product Synonyms
epoxy
acetate
noroleana
noroleana
more...
CAS No 142545-76-4 Molecular Structure
142545-76-4
1053657
30-Noroleanane,b-D-glucopyranosiduronic acidderiv.
CAS No 152340-63-1 Molecular Structure
152340-63-1
1093749
1H-14b,4-(Epoxymethano)picene,25-noroleana-9(11),12-dien-28-oic acid deriv.
CAS No 132284-01-6 Molecular Structure
132284-01-6
1048742
30-Noroleana-12,20(29)-dien-28-oic acid,3-[(O-6-deoxy-R-L-mannopyranosyl- (1f2)-O-[&acirc
CAS No 107656-74-6 Molecular Structure
107656-74-6
1062973
28-Noroleanane,b-D-glucopyranosiduronic acidderiv.
acetate
more...
CAS No 918443-15-9 Molecular Structure
918443-15-9
1038610
5-Hexen-2-ol, 1-(phenylseleno)-, 2-acetate, (2R)-
CAS No 92124-88-4 Molecular Structure
1039956
2-Pyridineethanamine, N-octyl-, monoacetate
CAS No 76187-45-6 Molecular Structure
76187-45-6
1038942
Pyridine, 4-chloro-, 1-oxide, trifluoroacetate
CAS No 100573-93-1 Molecular Structure
100573-93-1
1037912
Coffee, Coffea arabica, reaction products with 2-furanmethanethioland 1,2,3-propanetriol monoacetate
CAS No 125629-06-3 Molecular Structure
125629-06-3
1038049
hexyl (3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)(oxo)acetate
CAS No 193746-78-0 Molecular Structure
193746-78-0
1038364
2(1H)-Pyrimidinone,4-[4-(4-fluorophenyl)-1-(4-piperidinyl)-1H-imidazol-5-yl]-,mono(trifluoroacetate)
CAS No 19377-70-9 Molecular Structure
19377-70-9
1038386
methyl alpha-hydroxyfuran-2-acetate
CAS No 100665-52-9 Molecular Structure
100665-52-9
1039708
a-D-Altropyranoside, 4-hydroxy-2-(9-hydroxy-3,7,11-trimethyl-2,6,10-dodecatrienyl)-5-methylphenyl,3,4,6-triacetate, (E,E)-
CAS No 53489-11-5 Molecular Structure
53489-11-5
1037967
2-(dimethylamino)ethyl 2-methylprop-2-enoate - ethenyl acetate (1:1)
CAS No 89488-96-0 Molecular Structure
89488-96-0
1038355
ethyl (2-methyl-2H-tetrazol-5-yl)acetate
CAS No 5338-89-6 Molecular Structure
5338-89-6
1037690
1-(3-cyanophenyl)ethyl acetate
CAS No 5349-08-6 Molecular Structure
5349-08-6
1037969
2,8-dioxabicyclo[3.2.1]octane-4,6,7-triyl triacetate (non-preferred name)
CAS No 41756-26-7 Molecular Structure
41756-26-7
1037785
(4aS)-7α-Ethenyl-1,3,4,4a,4bα,5,6,7,8,9,10,10aα-dodecahydro-1,1,4aβ,7-tetramethylphenanthrene-8aβ,10β(2H)-diol 10-acetate
CAS No 144040-57-3 Molecular Structure
144040-57-3
1038266
Benzenemethanol, a-(2-chloroethyl)-, acetate, (S)-
CAS No 5349-28-0 Molecular Structure
5349-28-0
1037972
ETHYL 2-THIOCYANATOACETATE
CAS No 68683-25-0 Molecular Structure
1038776
octyl acetate, mono(methyl acetate) derivative
CAS No 94500-78-4 Molecular Structure
94500-78-4
1039055
ethyl 2-(bis(benzenesulfonyl)amino)acetate
CAS No 88046-29-1 Molecular Structure
88046-29-1
1039834
1-Cyclopenten-1-ol, 4-(2-propenyl)-, acetate
CAS No 63908-64-5 Molecular Structure
63908-64-5
1039492
(3aS)-5α-[(R)-1,5-Dimethyl-4-hexenyl]-1,3aα,4,5,6,7,8,8aβ-octahydro-3-methyl-8-methylene-4α,7α-azulenediol 7-acetate
CAS No 63906-44-5 Molecular Structure
63906-44-5
1039476
2-(Dimethylamino)ethyl phenoxyacetate hydrochloride (1:1)
CAS No 63910-77-0 Molecular Structure
63910-77-0
1039501
1,8-Heptadecadiene-4,6-diyne-3,10-diol, 10-acetate
CAS No 132830-15-0 Molecular Structure
132830-15-0
1039751
2-[2-[[carboxylato-(2-oxidophenyl)methyl]amino]ethylamino]-2-(2-oxidop henyl)acetate, indium(+3) cation
CAS No 53494-58-9 Molecular Structure
1037974
Tetrahydro abietylamine acetate
CAS No 958999-68-3 Molecular Structure
958999-68-3
1038157
1H-Imidazol-2-ol, 2-acetate
CAS No 152753-82-7 Molecular Structure
152753-82-7
1038282
Phenol, 2-ethynyl-, acetate
CAS No 5350-81-2 Molecular Structure
5350-81-2
1038005
tert-butyl diphenylacetate
CAS No 125629-03-0 Molecular Structure
125629-03-0
1038048
methyl (3,4-dihydroxy-5-nitrophenyl)(oxo)acetate
CAS No 586957-61-1 Molecular Structure
586957-61-1
1038450
L-Phenylalanine, glycyl-, monoacetate
CAS No 5349-04-2 Molecular Structure
5349-04-2
1037968
tetrahydro[1,3]dioxino[5,4-d][1,3]dioxine-4,8-diyldimethanediyl diacetate (non-preferred name)
CAS No 23202-22-4 Molecular Structure
23202-22-4
1039131
2-(1,4-oxazepan-4-yl)ethyl diphenylacetate
CAS No 35480-26-3 Molecular Structure
35480-26-3
1039186
3-Methoxybenzyl acetate
CAS No 68698-72-6 Molecular Structure
68698-72-6
1038803
2-Propenoic acid, polymer with butyl 2-propenoate, ethenyl acetate,2-ethylhexyl 2-propenoate and ethyl 2-propenoate