38321-02-7

(+)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-6-[(5,6-dimethoxyphenethyl)methylamino]hexane-3-carbonitrile

Cas Number: 38321-02-7  Molecular Structure
Product Code
254529
Product Name
(+)-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-6-[(5,6-dimethoxyphenethyl)methylamino]hexane-3-carbonitrile
Cas Number
38321-02-7
Molecular Formula
C27H38N2O4