56949-77-0

(1)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-((5,6-dimethoxyphenethyl)methylamino)hexane-3-carbonitrile

Cas Number: 56949-77-0  Molecular Structure
Product Code
1145111
Product Name
(1)-3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-6-((5,6-dimethoxyphenethyl)methylamino)hexane-3-carbonitrile
Cas Number
56949-77-0
Molecular Formula
C27H38N2O4